Překlad textů k albu
Fire Dances

Původní texty: Killing Joke © 1983
Překlad: Lennonka © 2007Let's All Go (To The Fire Dances)
(Běžme všichni k ohňovým tancům)

Na naší cestě k ohňovým tancům
Stůjme všichni na nohách
Pak jsme tady na tržišti
Zazpívej za šestipenci!
Čas jen tiká – tik tik tok
Teď nelze přestat, snaž se dál
Mám pocit, že se něco mění
Já tenhle pocit někde najdu

Tak všichni běžme k ohňovým tancům
Tak už poběž!

Vezmi teď budoucnost do svých rukou
Tančeme ten tanec navždy
Učiteli, nauč mě něco nového
Zaseto, Bože uspěš sklizeň
Základní způsoby mě zjednoduší
Slunce svítí ve tvůj prospěch
Posunuj mě, dokud se tam nedostanu
Já toho člověka někde najdu

Tak všichni běžme k ohňovým tancům
Tak už poběž!

Otáčej stránky, čas jde zpátky
Zaplať dudákovi, aby zahrál tu tvou
Ty a já tančíme navždy
Letní noci a hudba – ach!
Naplň pohár a neříkej možná
Slunce svítí v náš prospěch
Buďme lidští – ach tak lidští
Na tvé cestě k ohňovým tancům

Tak všichni běžme k ohňovým tancům
Tak už poběž!